حضور شرکت GS در جمع شرکت کنندگان نمایشگاه کار ایران جابکس در اردیبهشت ماه 98

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حضور شرکت GS در جمع شرکت کنندگان نمایشگاه کار ایران جابکس در اردیبهشت ماه 98

 

شرکت GREAT SUCCESS مالزی که از بزرگ ترین شرکت های مشاوره مدیریت در آسیا است، در بخش خارجی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس حاضر خواهد بود.

موقعیت های شغلی این شرکت متعاقباً در جاب سنتر اعلام می گردد.

حضور شرکت GS در جمع شرکت کنندگان نمایشگاه کار ایران جابکس در اردیبهشت ماه 98
حضور شرکت GS در جمع شرکت کنندگان نمایشگاه کار ایران جابکس در اردیبهشت ماه 98
Product rating: 4.5 out of 5 with 573 ratings

اخبار

حضور شرکت GS در جمع شرکت کنندگان نمایشگاه کار ایران جابکس در اردیبهشت ماه 98

 

شرکت GREAT SUCCESS مالزی که از بزرگ ترین شرکت های مشاوره مدیریت در آسیا است، در بخش خارجی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس حاضر خواهد بود.

موقعیت های شغلی این شرکت متعاقباً در جاب سنتر اعلام می گردد.

بد            خوب