حضور شرکت مدیا پل در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حضور شرکت مدیا پل در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

     شرکت یارا پل تجارت ایرانیان با برند اختصاصی "مدیا پل" فعال در حوزه کسب و کار می باشد‌. این شرکت با استفاده از توان و قدرت برندها و شرکت های ایرانی، ضمن دادن مشاوره های لازم، زمینه توسعه کسب و کار آنها را در کشور ترکیه و بازار اروپا فراهم می آورد.
     هم اکنون با توجه به فضای مطلوب تجاری بین کشور ایران و ترکیه، این شرکت زمینه حضور و سرمایه گذاری برندهای ترکیه را نیز در ایران فراهم و تسهیل کرده است.
     با توجه به قرارداد منعقده بین شرکت و مناطق آزاد ترکیه، در آینده ای نزدیک امید است زمینه توسعه کسب و کار برندهای ایرانی با شرایط مطلوب و ویژه در مناطق آزاد فراهم شود.

حضور شرکت مدیا پل در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
حضور شرکت مدیا پل در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 545 ratings

اخبار

حضور شرکت مدیا پل در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

     شرکت یارا پل تجارت ایرانیان با برند اختصاصی "مدیا پل" فعال در حوزه کسب و کار می باشد‌. این شرکت با استفاده از توان و قدرت برندها و شرکت های ایرانی، ضمن دادن مشاوره های لازم، زمینه توسعه کسب و کار آنها را در کشور ترکیه و بازار اروپا فراهم می آورد.
     هم اکنون با توجه به فضای مطلوب تجاری بین کشور ایران و ترکیه، این شرکت زمینه حضور و سرمایه گذاری برندهای ترکیه را نیز در ایران فراهم و تسهیل کرده است.
     با توجه به قرارداد منعقده بین شرکت و مناطق آزاد ترکیه، در آینده ای نزدیک امید است زمینه توسعه کسب و کار برندهای ایرانی با شرایط مطلوب و ویژه در مناطق آزاد فراهم شود.

بد            خوب