حضور سازمان کاریابی و مدیریت منابع انسانی تینک پلاس از مالزی در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حضور سازمان کاریابی و مدیریت منابع انسانی تینک پلاس از مالزی در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

         سازمان کاریابی و مدیریت منابع انسانی تینک پلاس مالزی در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس حضور خواهد داشت. این شرکت که یکی از بزرگترین کاریابی های حوزه جنوب شرق آسیا است برای جذب نیروهای متخصص و شبکه سازی با موسسات همکار در ایران، در نمایشگاه حاضر خواهد شد.

حضور سازمان کاریابی و مدیریت منابع انسانی تینک پلاس از مالزی در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
حضور سازمان کاریابی و مدیریت منابع انسانی تینک پلاس از مالزی در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 419 ratings

اخبار

حضور سازمان کاریابی و مدیریت منابع انسانی تینک پلاس از مالزی در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

         سازمان کاریابی و مدیریت منابع انسانی تینک پلاس مالزی در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس حضور خواهد داشت. این شرکت که یکی از بزرگترین کاریابی های حوزه جنوب شرق آسیا است برای جذب نیروهای متخصص و شبکه سازی با موسسات همکار در ایران، در نمایشگاه حاضر خواهد شد.

بد            خوب