حضور دانشگاه یو پی ام مالزی در نمایشگاه بین المللی کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حضور دانشگاه یو پی ام مالزی در نمایشگاه بین المللی کار ایران

 

          این دانشگاه که از اصلی ترین ارکان رشد خیره کننده مالزی در سال های گذشته است و برای دانشجویان ایرانی نامی شناخته شده می باشد، در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس حضور خواهد داشت. اهداف این دانشگاه از حضور در بخش خارجی نمایشگاه، معرفی مشاغل مورد نیاز دانشگاه برای استخدام از بین ایرانیان علاقمند به کار در مالزی و همچنین معرفی و ارتقای برند کارفرمایی خود در حوزه صنعت آموزش می باشد.

          علاقمندان می توانند در طول برگزاری این نمایشگاه که در تاریخ 2 تا 5 اردیبهشت ماه سال آینده در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا می گردد، از نزدیک با این دانشگاه و سیاست های مرتبط با اشتغال آن آشنا شوند.

حضور دانشگاه یو پی ام مالزی در نمایشگاه بین المللی کار ایران
حضور دانشگاه یو پی ام مالزی در نمایشگاه بین المللی کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 490 ratings

اخبار

حضور دانشگاه یو پی ام مالزی در نمایشگاه بین المللی کار ایران

 

          این دانشگاه که از اصلی ترین ارکان رشد خیره کننده مالزی در سال های گذشته است و برای دانشجویان ایرانی نامی شناخته شده می باشد، در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس حضور خواهد داشت. اهداف این دانشگاه از حضور در بخش خارجی نمایشگاه، معرفی مشاغل مورد نیاز دانشگاه برای استخدام از بین ایرانیان علاقمند به کار در مالزی و همچنین معرفی و ارتقای برند کارفرمایی خود در حوزه صنعت آموزش می باشد.

          علاقمندان می توانند در طول برگزاری این نمایشگاه که در تاریخ 2 تا 5 اردیبهشت ماه سال آینده در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا می گردد، از نزدیک با این دانشگاه و سیاست های مرتبط با اشتغال آن آشنا شوند.

بد            خوب