جدب مشاور ، مدیر و کارکنان اداری در موسسه سپنتا

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

جدب مشاور ، مدیر و کارکنان اداری در موسسه سپنتا

سپنتا ستاره اندیشه از موفق ترین موسسات دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اعزام دانشجو به اتریش می باشد. این موسسه برای جذب نیروهایی در سمتهای مشاور، منشی، مسئول دفتر، مدیر اجرایی و آبدارچیو همچنین معرفی برند خود و ارتقای برند کارفرمایی خود در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس شرکت میکند. برای این موسسه آرزوی موفقیت داریم.

جدب مشاور ، مدیر و کارکنان اداری در موسسه سپنتا
جدب مشاور ، مدیر و کارکنان اداری در موسسه سپنتا
Product rating: 4.5 out of 5 with 367 ratings

اخبار

جدب مشاور ، مدیر و کارکنان اداری در موسسه سپنتا

سپنتا ستاره اندیشه از موفق ترین موسسات دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اعزام دانشجو به اتریش می باشد. این موسسه برای جذب نیروهایی در سمتهای مشاور، منشی، مسئول دفتر، مدیر اجرایی و آبدارچیو همچنین معرفی برند خود و ارتقای برند کارفرمایی خود در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس شرکت میکند. برای این موسسه آرزوی موفقیت داریم.

بد            خوب