جابکس تی وی یکی از بخش های جانبی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

جابکس تی وی یکی از بخش های جانبی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

        در جایگاه جابکس تی وی به مدیران و مسئولان و افراد شاغل در حوزه کسب و کار که دست آورد ویژه ای داشتند، زمانی برای گفتگوی ویدئویی داده می شد تا به بیان مطالب و نظرات خود در این زمینه بپردازند. این فیلم های کوتاه مدت بعد از انجام ویرایشات لازم در رسانه اینترنتی جابکس تی وی برای مشاهده و استفاده عموم قرار خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

جابکس تی وی یکی از بخش های جانبی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
جابکس تی وی یکی از بخش های جانبی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 475 ratings

اخبار

جابکس تی وی یکی از بخش های جانبی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

        در جایگاه جابکس تی وی به مدیران و مسئولان و افراد شاغل در حوزه کسب و کار که دست آورد ویژه ای داشتند، زمانی برای گفتگوی ویدئویی داده می شد تا به بیان مطالب و نظرات خود در این زمینه بپردازند. این فیلم های کوتاه مدت بعد از انجام ویرایشات لازم در رسانه اینترنتی جابکس تی وی برای مشاهده و استفاده عموم قرار خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

بد            خوب