تقدیر از شرکت کنندگان و حامیان اولین دوره نمایشگاه بین المللی کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

تقدیر از شرکت کنندگان و حامیان اولین دوره نمایشگاه بین المللی کار ایران

 

          در جلسه ای که با حضور معاونین محترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران کل و رییس مرکز کار ایران در ساختمان مرکزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید از شرکت کنندگان و حامیان اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس)  تقدیر به عمل آمد.

 

گزارش برگزاری این جلسه را در لینک زیر از خبرگزاری ایسنا مشاهده فرمایید:

www.isna.ir/news/97101105826/

 

 

تقدیر از شرکت کنندگان و حامیان اولین دوره نمایشگاه بین المللی کار ایران
تقدیر از شرکت کنندگان و حامیان اولین دوره نمایشگاه بین المللی کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 568 ratings

اخبار

تقدیر از شرکت کنندگان و حامیان اولین دوره نمایشگاه بین المللی کار ایران

 

          در جلسه ای که با حضور معاونین محترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران کل و رییس مرکز کار ایران در ساختمان مرکزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید از شرکت کنندگان و حامیان اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس)  تقدیر به عمل آمد.

 

گزارش برگزاری این جلسه را در لینک زیر از خبرگزاری ایسنا مشاهده فرمایید:

www.isna.ir/news/97101105826/

 

 

بد            خوب