بزرگترین هلدینگ تبلیغات محیطی ایران به جمع حامیان طلایی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست.

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

بزرگترین هلدینگ تبلیغات محیطی ایران به جمع حامیان طلایی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست.

.
 شرکت آوای صدرا رسانه با بهره گیری از مدیریت عالی و استفاده از روش های نوین تبلیغاتی، به عنوان بزرگترین هولدینگ تبلیغات محیطی و شهری، اطلاع رسانی و تبلیغات شهری نمایشگاه بین المللی کار ایران را از طریق بیلبوردها، استرابوردها، تلویزیون های شهری و... به انجام خواهد رساند. مرکز کار ایران به همکاری با آوای صدرا رسانه افتخار می کند.
 
لیست مشاغل و فرصت های شغلی این شرکت از طریق جاب سنتر منتشر می شود.
بزرگترین هلدینگ تبلیغات محیطی ایران به جمع حامیان طلایی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست.
بزرگترین هلدینگ تبلیغات محیطی ایران به جمع حامیان طلایی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست.
Product rating: 4.5 out of 5 with 371 ratings

اخبار

بزرگترین هلدینگ تبلیغات محیطی ایران به جمع حامیان طلایی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست.

.
 شرکت آوای صدرا رسانه با بهره گیری از مدیریت عالی و استفاده از روش های نوین تبلیغاتی، به عنوان بزرگترین هولدینگ تبلیغات محیطی و شهری، اطلاع رسانی و تبلیغات شهری نمایشگاه بین المللی کار ایران را از طریق بیلبوردها، استرابوردها، تلویزیون های شهری و... به انجام خواهد رساند. مرکز کار ایران به همکاری با آوای صدرا رسانه افتخار می کند.
 
لیست مشاغل و فرصت های شغلی این شرکت از طریق جاب سنتر منتشر می شود.
بد            خوب