خبرگزاری فارس و انعکاس نمایشگاه‌ بین‌المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

خبرگزاری فارس و انعکاس نمایشگاه‌ بین‌المللی کار ایران جابکس

مصاحبه دکتر سمیعی، دبیر اجرایی نمایشگاه‌ بین‌المللی کار ایران جابکس با خبرگزاری فارس در سایت این خبرگزاری منعکس شد.

 

متن کامل خبر:

http://www.farsnews.com

خبرگزاری فارس و انعکاس نمایشگاه‌ بین‌المللی کار ایران جابکس
خبرگزاری فارس و انعکاس نمایشگاه‌ بین‌المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 466 ratings

اخبار

خبرگزاری فارس و انعکاس نمایشگاه‌ بین‌المللی کار ایران جابکس

مصاحبه دکتر سمیعی، دبیر اجرایی نمایشگاه‌ بین‌المللی کار ایران جابکس با خبرگزاری فارس در سایت این خبرگزاری منعکس شد.

 

متن کامل خبر:

http://www.farsnews.com

بد            خوب