انعکاس خبر برگزاری نمایشگاه کار ایران جابکس در هفته نامه شنبه، رسانه استارتاپهای ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

ایران جابکس iran jobex

هفته نامه شنبه رسانه اکو سیستم استارتاپی ایران خبر نخستین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس را منعکس کرد.
کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

انعکاس خبر برگزاری نمایشگاه کار ایران جابکس در هفته نامه شنبه، رسانه استارتاپهای ایران

خبر برگزاری نمایشگاه کار ایران جابکس در هفته نامه شنبه، رسانه استارتاپهای ایران منعکس شد.

این هفته نامه که در مدت کوتاهی توانسته است محبوبیت بالایی در بین صاحبان استارتاپ ها و اکوسیستم استارتاپی کشور پیدا کند، پوشش خبری اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس را به عهده گرفت.

انعکاس خبر برگزاری نمایشگاه کار ایران جابکس در هفته نامه شنبه، رسانه استارتاپهای ایران
انعکاس خبر برگزاری نمایشگاه کار ایران جابکس در هفته نامه شنبه، رسانه استارتاپهای ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 446 ratings

اخبار

انعکاس خبر برگزاری نمایشگاه کار ایران جابکس در هفته نامه شنبه، رسانه استارتاپهای ایران

خبر برگزاری نمایشگاه کار ایران جابکس در هفته نامه شنبه، رسانه استارتاپهای ایران منعکس شد.

این هفته نامه که در مدت کوتاهی توانسته است محبوبیت بالایی در بین صاحبان استارتاپ ها و اکوسیستم استارتاپی کشور پیدا کند، پوشش خبری اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس را به عهده گرفت.

بد            خوب