انجمن مدیریت ایران حامی معنوی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

انجمن مدیریت ایران حامی معنوی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

اهداف و خط مشی این انجمن عبارتند از: 
- ترویج اصول مدیریت و آموزش روش های صحیح آن.
- پژوهش و بررسی و اظهار نظر در مسائل و کاربردهای مدیریت و اشاعه آن.
- همکاری و همگامی با سایر مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی در ایران و سایر کشور ها.
- آشنایی اعضای انجمن با دیگر مدیران کشور و بهره گیری از تخصص آنان در جهت ارتقاء تخصص و تجربه مدیران جوان ایرانی.
- ارائه آخرین روش ها و تکنیک های مدیریت از طریق سخنرانی ها و سمینارها، توسط با تجربه ترین استادان و مدیران حرفه ای کشور.
- راهنمایی و همکاری مدیران مؤسسات عضو به منظور ایجاد هسته های پژوهش و تحقیق و توسعه برای بالا بردن توان علمی و فنی آنها در جهت افزایش قدرت رقابت با مصنوعات و محصولات مشابه خارجی و ایجاد تکنولوژی بومی.
- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
- ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای.
- انتشار کتب، مجلات و نشریات علمی در زمینه مدیریت.
- ارتباط و تبادل نظر و همکاری با موسسات مشابه در زمینه های مدیریتی.
- برگزاری برنامه های بازدید از موسسات تولیدی و خدماتی و فرهنگی به منظور ارتقاء دانش و همچنین تبادل اطلاعات با مدیران اجرایی.

انجمن مدیریت ایران حامی معنوی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
انجمن مدیریت ایران حامی معنوی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 483 ratings

اخبار

انجمن مدیریت ایران حامی معنوی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

اهداف و خط مشی این انجمن عبارتند از: 
- ترویج اصول مدیریت و آموزش روش های صحیح آن.
- پژوهش و بررسی و اظهار نظر در مسائل و کاربردهای مدیریت و اشاعه آن.
- همکاری و همگامی با سایر مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی در ایران و سایر کشور ها.
- آشنایی اعضای انجمن با دیگر مدیران کشور و بهره گیری از تخصص آنان در جهت ارتقاء تخصص و تجربه مدیران جوان ایرانی.
- ارائه آخرین روش ها و تکنیک های مدیریت از طریق سخنرانی ها و سمینارها، توسط با تجربه ترین استادان و مدیران حرفه ای کشور.
- راهنمایی و همکاری مدیران مؤسسات عضو به منظور ایجاد هسته های پژوهش و تحقیق و توسعه برای بالا بردن توان علمی و فنی آنها در جهت افزایش قدرت رقابت با مصنوعات و محصولات مشابه خارجی و ایجاد تکنولوژی بومی.
- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
- ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای.
- انتشار کتب، مجلات و نشریات علمی در زمینه مدیریت.
- ارتباط و تبادل نظر و همکاری با موسسات مشابه در زمینه های مدیریتی.
- برگزاری برنامه های بازدید از موسسات تولیدی و خدماتی و فرهنگی به منظور ارتقاء دانش و همچنین تبادل اطلاعات با مدیران اجرایی.

بد            خوب