فردا افتتاح اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران با حضور شخصیت های عالی رتبه اجرایی کشور

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

فردا افتتاح اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران با حضور شخصیت های عالی رتبه اجرایی کشور

 اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران با حضور شخصیت های عالی رتبه اجرایی کشور فردا رسما افتتاح خواهد شد. از مشخصات مهم این نمایشگاه، استقبال گسترده شرکتها  و سازمانها و پوشش کم سابقه رسانه ای این رویداد می باشد.

فردا افتتاح اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران با حضور شخصیت های عالی رتبه اجرایی کشور
فردا افتتاح اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران با حضور شخصیت های عالی رتبه اجرایی کشور
Product rating: 4.5 out of 5 with 1162 ratings

اخبار

فردا افتتاح اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران با حضور شخصیت های عالی رتبه اجرایی کشور

 اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران با حضور شخصیت های عالی رتبه اجرایی کشور فردا رسما افتتاح خواهد شد. از مشخصات مهم این نمایشگاه، استقبال گسترده شرکتها  و سازمانها و پوشش کم سابقه رسانه ای این رویداد می باشد.

بد            خوب