آوای صدرا رسانه به جمع حامیان طلایی نمایشگاه بین المللی کار پیوست

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

آوای صدرا رسانه به جمع حامیان طلایی نمایشگاه بین المللی کار پیوست

شرکت آوای  صدرا رسانه،حامی طلایی نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس شد

 

بزرگترین آژانش تبلیغات محیطی ایران به جمع حامیان طلایی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست. آوای صدرا رسانه با در اختیار داشتن بیشترین فضاهای تبلیغات شهری، بیلبوردها، استرابردهاو....و با بهره گیری از مدیریت بسیار عالی و استفاده از روشهای نوین تبلیغاتی،  تبلیغات محیطی و شهری دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس را پوشش خواهد داد. لیست مشاغل و موقعیت های شغلی این شرکت از طریق جاب سنتر منتشر می شود.


 

آوای صدرا رسانه به جمع حامیان طلایی نمایشگاه بین المللی کار پیوست
آوای صدرا رسانه به جمع حامیان طلایی نمایشگاه بین المللی کار پیوست
Product rating: 4.5 out of 5 with 614 ratings

اخبار

آوای صدرا رسانه به جمع حامیان طلایی نمایشگاه بین المللی کار پیوست

شرکت آوای  صدرا رسانه،حامی طلایی نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس شد

 

بزرگترین آژانش تبلیغات محیطی ایران به جمع حامیان طلایی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست. آوای صدرا رسانه با در اختیار داشتن بیشترین فضاهای تبلیغات شهری، بیلبوردها، استرابردهاو....و با بهره گیری از مدیریت بسیار عالی و استفاده از روشهای نوین تبلیغاتی،  تبلیغات محیطی و شهری دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس را پوشش خواهد داد. لیست مشاغل و موقعیت های شغلی این شرکت از طریق جاب سنتر منتشر می شود.


 

بد            خوب