آغاز فعالیت اجرای دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

آغاز فعالیت اجرای دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران

پس از برگزاری موفق و بی نظیر اولین نمابشگاه بین المللی کار ایران جابکس، فعالیت دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران از امروز رسماً آغاز گردید. امید است با تقویت نقاط قوت نمایشگاه اول  و کاهش نقاط ضعف، در دومین دوره شاهد حضور موفق شرکتهای موفق و برندهای برتر داخلی و خارجی باشیم.

 

آغاز فعالیت اجرای دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران
آغاز فعالیت اجرای دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 311 ratings

اخبار

آغاز فعالیت اجرای دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران

پس از برگزاری موفق و بی نظیر اولین نمابشگاه بین المللی کار ایران جابکس، فعالیت دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران از امروز رسماً آغاز گردید. امید است با تقویت نقاط قوت نمایشگاه اول  و کاهش نقاط ضعف، در دومین دوره شاهد حضور موفق شرکتهای موفق و برندهای برتر داخلی و خارجی باشیم.

 

بد            خوب