آغاز اکران تبلیغات محیطی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

آغاز اکران تبلیغات محیطی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

     اکران تبلیغات محیطی بیلبرد و استرابردهای دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس با مشارکت و حمایت شهرداری تهران از امروز در سراسر تهران آغاز شد. در اولین فاز این تبلیغات و اطلاع رسانی ها، سازمان خدمات اجتماعی و سازمان زیبا سازی شهرداری تهران اقدام به اکران استرابردها و پرتابل های شهری در مناطق مختلف تهران نموده است.

آغاز اکران تبلیغات محیطی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
آغاز اکران تبلیغات محیطی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 398 ratings

اخبار

آغاز اکران تبلیغات محیطی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

     اکران تبلیغات محیطی بیلبرد و استرابردهای دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس با مشارکت و حمایت شهرداری تهران از امروز در سراسر تهران آغاز شد. در اولین فاز این تبلیغات و اطلاع رسانی ها، سازمان خدمات اجتماعی و سازمان زیبا سازی شهرداری تهران اقدام به اکران استرابردها و پرتابل های شهری در مناطق مختلف تهران نموده است.

بد            خوب